2/18/2015

Hur kan man jobba med matematik på förskolan?

En del av språkutveckling med förskolebarn berör matematik. 
Materialet som presenteras här har jag använt för att lära ut och träna på följande:

  • siffror 1-12, 
  • begrepp för storlekar: stor-större- störst, liten/litet-mindre-minst
  • begrepp för längder: lång-längre-längst, kort-kortare-kortast
  • ordningstalen: första, andra, tredje, fjärde och femte
  • begrepp för att beskriva position: till höger, till vänster, i mitten
Målgrupp: förskolebarn, 5-åringar
Böcker som vi har läst: "Lokomotywa" av Juliam Tuwim (obligatorisk),


 "Franek na budowie" av E. Wójcik och W. Górski (med tanken på att barnen var pojkar som intresserade sig av bilar), den här boken kan ersättas med en annan som motsvarar barnens intresse.

Förslag till övningar:

I. "Lokomotywa" 

STEG 1: förförståelse: strategi: relatera till barnens egna erfarenheter (Har de sett ett lok? Hur ser det ut? Vad använder man ett lok till?). I diskussionen med barnen kan man använda bilder som är svaren till frågorna och göra tillsammans en tankekarta. Det skulle vara bra att även inkludera barnens egna frågor kring tema om sådana dyker upp.
STEG 2: läsning: avbryta läsning flera gånger för att försäkra sig att barnen förstår, ställ kontroll frågor.
STEG 3: efter läsning: skapande aktivitet. Vi bygger upp ett tåg tillsammans. Man behöver återkomma till texten för att försäkra sig vad som fanns i tåget och i vilken ordning. På så sätt används boken kontinuerligt, barnen uppmärksammas på hur viktigt det är att förstå innehållet rätt för att göra uppgiften.

Så har det blivit till:II. Praktiskt arbete:

STEG 1: vi förbereder arbetsmaterialet tillsammans, barnen är med från början. Det finns fem rader med fem rutor på varje rad. Barnen klipper 6 stycken band som har samma längd. Jag har klippt fyra band i förväg som skiljer sig i längden från de som barnen klipper för att skapa diskussionen kring vilket band som är kortare, kortast, längre, längst eller samma. 
STEG 2: barnen placerar olika föremål enligt instruktionen från läraren: t.ex. lägg bilen på andra raden i rutan till höger. Alla hjälps åt. Det är viktigt att skapa en känsla av att det är OK att göra fel. Barnen måste känna sig trygga och våga försöka för att lyckas. Raderna har vi markerat med siffror för att underlätta.
STEG 3: efter att alla objekt har blivit placerade tar vi dessa tillbaka enligt instruktionen från läraren: t.ex. Ta ett objekt frän andra raden till höger. Vad blir det? Lägg den i min påse. Vi fortsätter tills alla objekt försvinner från rutorna.

STEG 4: samma tanke fast ett annat material. Här kommer även motsatsord in i bilden.
Barnen tar ut klossen enligt instruktionen: Ta klossen från rutan på första raden till höger. Vad finns det på bilden? – ett äpple – Vad blir motsatsen till ett helt äpple? – barnen kollar upp genom att öppna luckan och svarar: ett äpple som är bitet. 
Som extra träning vid ett annat tillfälle, kan man repetera samma övning och fokusera sig på att nämna föremål på klossarna på barnets modersmål och svenska.
STEG 5klossarna lägger jag i en rad med sidan med siffran på framme utan någon ordning; barnen berättar vilka siffror de känner igen och vad de heter (på modersmålet och svenska).
STEG 6: Nu lägger vi klossarna i rätt ordning; vi räknar tillsammans högt flera gånger.


STEG 7: Kurragömma: Var finns klossar? Läraren gömmer några klossar. Efter att barnen har hittat alla, berättar vi om det som finns på dem (t.ex. vilken siffra, motsatsord, hur många stjärnor som finns och vilket djur).

Alla övningar kan förenklas och anpassas till barnens nivå. 
Räkning kommer i början  - för att introducera området, under arbetets gång - för att öva och på slutet av hela arbetet - för att repetera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar