3/27/2015


 • 24/03/2015 Arbetet med nyhetsartikel "Rowerem na księżyc". Att få det otänkbara förverkligas.
(http://www.droganaharvard.pl/files/upload/laur/Oskar_Koco.pdf )

 • Mål:
  • analysera tidningsartikel utifrån dennes struktur och språkliga drag,
  • utveckla läsförståelse,
  • använda lässtrategier för att: - formulera och bekräfta en hypotes, - välja ut nyckelord, - sammanfatta textens innehåll muntligt, - formulera egna frågor till texten,
  • formulera egna åsikter och ståndpunkter utifrån det lästa,
  • utveckla ordförråd,
  • använda olika källor för att söka information,
  • utveckla den skriftliga produktionen (en beskrivande text) - ett alternativ till.

Fas 1: Elever analyserar artikelns struktur. De har redan skrivit egen nyhetsartikel och känner till genres struktur och språkliga drag. Det blir en repetition. Vi pratar metaspråk i den fasen, använder ämnesrelaterade begrepp, t.ex. rubrik, lead, spalter, källor, passiv form, indirekt tal, citat. Vi förutsäger artikelns innehåll genom att koppla rubriken, bilden och lead.

Analys av textens struktur - delar markerade med grönt.
Analys av textens innehåll före läsning - delar markerade med rött.Fas 2: Högläsning. Vi läser texten högt tillsammans. Stämmer vår hypotes kring artikelns innehåll?

Fas 3: Vi stryker under svåra ord och förklarar vad de betyder. Vi letar efter synonymer/motsatser  för att bygga ut vårt ordförråd. En del av orden översätter vi till svenska. Vi skapar ett korsord (individuellt/parvis) för att träna på orden. (www.puzzlemaker.com). Efteråt  byter vi korsorden som en extra övning.

Fas 4:   Vi väljer ut nyckelord för att muntligt återberätta artikelns innehåll.

Fas 5: Vi svarar på en fråga som anknyter till artikelns innehåll. (den kan användas även som en rubrik till uppsatsen). Förslag skrivs ner i form av en tankekarta.

Hur skulle den polska skolan se ut för att locka alla elever, bl. a. sådana som Oscar?

(http://search.tb.ask.com/search/AJimage.jhtml?&searchfor=school+picture+c+artton&p2)


Fas 6: Vi formulerar egna frågor till texten och byter dem med andra elever. Eleven som har skrivit frågorna bedömer andra elevens svar.


Fas 7: Svaren lämnas skriftligt för läraren som ger feedback på den skriftliga uppgiften som bestod av två steg: att formulera frågor och att skriva svaren till frågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar