4/06/2015

Części mowy w klasie 5 i 6


För målgruppen 4-6 står det i Lgr 11 att eleven skall kunna:
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan
Med dessa mål har vi fokuserat oss på arbetet med fem ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, adverb och pronomen. Eleverna får ett häfte med övningar som används för att formulera fakta kring varje ordklass. Arbetsgång: vi gör övningar (delvis tillsammans och delvis som hemläxa), vi diskuterar vad övningarna berättar om ordklassen och formulerar fakta som skrivs ner i form av en tankekarta, eleverna skriver presentation i Power Point (eller annat), (parvis eller individuellt - de får välja). Efter att vi har gått genom dessa fem ordklasser kommer vi att titta närmare på en berättande text (en saga) för att se hur ordklasserna samspelar. Kunskapen "Fakta om ordklasser" ska alltså användas för att utveckla förmågan av att kunna analysera och förstå texter samt jämföra dessa med det svenska språket.

Här kommer en del av elevens arbete som ett exempel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar